کتاب داستان چگونه فولاد آبدیده شد که توسط نیکولای آستروفسکی نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. تراوش ذهن جوان کارگری می باشد که در محیط سختی های تصور ناپذیر و سرنوشت سهمگین و ترشرو با غلبه بر سخت های وحشت زا تونسته می باشد.به حدی سطح ذهن و ذخیره معلومات خود را بالا برد که نوشته ی اینگونه پرارج به اجتماع هدیه داده است. این نوشته جنبه کاملا اتو بیوگرافیک دارد. با معنی انعکاسی می باشد از زندگی نگارنده که از این رو در توضیح احوال او به اشاراتی چند اکتفا نموده اند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان چگونه فولاد آبدیده شد تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان چگونه فولاد آبدیده شد