کتاب معمای شبح سبز پوش که توسط رابرت آرتور نوشته شده است.که با ترجمه ی سوسن همایون به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. در این نوشته و رمان خبر نمیان شدن روحی در قصر کهنه و خراب شهر را می دهد.که پلیس را بسیار زیاد نگران ساخته است. به این دلیل سه کارآگاه جوان با اسم های ژوپیتر جونز و بابا اندروز و پیتر کرانشاو به سرعت تصمیم گرفته است راز این داستان عجیب را کشف نماید. آن‌ها در مسیر پژوهش هایشان با دشواریهای زیادی و گوناگونی روبرو می‌شوند همانند برخوردشان با پیرمردی چینی که صد و هفت سال سن دارد. راز عمر زیاد این پیرمرد عجیب و غریب در این می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب معمای شبح سبز پوش تماس بگیرید

دانلود کتاب معمای شبح سبز پوش