کتاب داستان یک روز زندگی پسرک قبطی که توسط میلیتساادوینوونا ماتیو نوشته شده است.که با ترجمه ی پرویز شهریاری به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. داخل این نوشته ی جالب درمورد سرنوشت و زندگی انسانهایی گفتگو شده است که صدها سال قبل در یکی از بزرگترین حکومتهای برده داری باستانی یا همان مصر زندگی می کرده اند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان یک روز زندگی پسرک قبطی تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان یک روز زندگی پسرک قبطی