کتاب امروز را دریاب که توسط سال بلو نوشته شده است.که با ترجمه ی احمد کریمی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نویسنده مشهور سائول بلو متولد ده ژوئن هزار و نهصد و پانزده و فوت او پنج آوریل دو هزار و پنج نگارنده ی آمریکایی کانادایی‌تبار می باشد. او به سبب دستاوردها و اثرهای ادبی خویش و برنده جایزه نوبل ادبیات و جایزه پولیتزر و نشان ملی هنر آمریکا شده است. او فقط نگارنده است.پدر و مادرش چند سال پیش از تولد او از سن پترزبورگ روسیه به کانادا سفر نموده بودند. بعد از مطالعه ی رمان کلبه عمو تام اثر هریت بیچر استو تصمیم گرفت که نویسنده شود. دورانی که نه ساله بود به همراه خانواده به شیکاگو نقل مکان نمود. لیزا مادر بلو هنگامی که او هفده سال داشت فوت کرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب امروز را دریاب تماس بگیرید

دانلود کتاب امروز را دریاب