کتاب ترسان که توسط جفری دیور نوشته شده است.که با ترجمه ی مهرداد مراد به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. رمان نیمه بسیار زیاد جنایی قطار از مقصد میلان به ایستگاه فلورانس رسیده بوده و ماریسا در ماشین آئودی سیاه رنگی را باز نمود و سوار شد. خودرو با حرکت ک ردن بسیار سرعت گرفت و با سرعت زیاد در راهی که آشنا نبود گم شد.کجا داریم می رویم.آنتونیو بسیار اهسته دنده را جا به جا نمود و جواب داد نخواهم گفت.این یه سورپرایزه می خواهم غافلگیرت کنم.همانگونه که اتومبیل سیاه در خیابان های تنگ و باریک شهر شناور بود ماریسا کمربندش را بست و در عرض چند دقیقه حس نا امیدی که ناشی از گم شدگی به او دست داد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ترسان تماس بگیرید

دانلود کتاب ترسان