کتاب رمان پیوندهای گسسته که توسط پیتر هانکه نوشته شده است.که با ترجمه ی فرخ معینی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. پیوندهای گسسته نوشته ی پیتر هانتکه نگارنده ی اتریشی واسه ی نخستین دفعه در سال هزار و نهصد و هفتاد و هفت به زبان آلمانی چاپ شده است. و پس از هفت سال با ترجمه فرخ معینی از سمت و طرف انتشارات فاریاب به دست فارسی‌زبانان رسید.پیوندهای گسسته جامعه ترین داستان هانتکه است. رمان یک تنهایی ناگزیر در اجتماعی که انسانهایش با هم غریبه اند.فرار از این غریبانه کوششی می باشد در مسیر عبث و در جهانی مدرن با ساختمان‌های سر به آسمان کشیده شده با فروشگاه‌های مدرن و با انجمن‌های روشنفکرانه و با انسانهای خوب.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان پیوندهای گسسته تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان پیوندهای گسسته