کتاب رمان دوشس خاموش که به دست نویسنده ی سرشناس داسیا مارینی نوشته شده است.که با ترجمه ی محمد جواد فیروزی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. اثر دوشس خاموش یکی از پیروز ترین و مهم و برجسته‌ترین داستان های دهه‌ اخیر ادبیات ایتالیا می باشد. که در سال هزار و نهصد و نود جایزه‌ پریمیو کامپیلو را گرفت و از آن خود کرده ‌است.نشر مهم و اصلی آن با تیراژی برابر با دو‌ میلیون نسخه واسه ی زمانی از پر‌فروش‌ترین نوشته های ایتالیا بوده است.نویسنده داسیا مارینی داخل این نوشته رمان خانواده‌ اکریا را با یک شجره‌نامه شروع می نماید و پس از داستان عزیمت پدر و دختر ناشنوایش سرانجام داستان مطالعه کننده و جذاب او نام می گیرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان دوشس خاموش تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان دوشس خاموش