دانلود کتاب داستان هدیه رمضان که با قلم بسیار روان امین ارسلان مصری نوشته شده است.که با ترجمه ی میرزا علی خان متسوفی اصفهانی نواب به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است.این اثر ترجمه ای بسیار جالب و آموزنده از کتاب اسرار القصور می باشد و از نخستین داستان های تاریخی می باشد که داخل ایران ترجمه و به سال هزار و سیصد و هفت به چاپ رسیده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان هدیه رمضان تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان هدیه رمضان