کتاب داستان مردی با چاقوهایش که توسط هاینریش بل نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. تویسنده مشهوزر هاینریش بل بیست و یک دسامبر هزار و نهصد و هفده در شهر کلن متولد شده است آمد. در سن بیست سالگی بعد از گرفتن دیپلم در داخل یک کتابفروشی به کار کردن مشغول شد. ولی سال بعد از آن هم وقت با شروع جنگ جهانی دوم به خدمت سربازی باز خوانده شد و تا سال هزار و نهصد و چهل و پنج را در جبهه‌های جنگ سپری نمود. در آخر جنگ هم به جبهه فرانسه منتقل شد که در آنجا واسه ی چندین ماه به اسیری متفقین درآمد.او در سال هزار و نهصد و چهل و دو با آن ماری سش ازدواج نمود که نخستین فرزند آنها به اسم کرسیتف در سال هزار و نهصد و چهل و پنج به سبب بیماری فوت شد. بعد از جنگ به درس خواندن در رشته زبان و ادبیات آلمانی پرداخت. در این وقت واسه ی تأمین خرج تحصیل و زندگی در مغازه نجاری برادرش کار می نمود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان مردی با چاقوهایش تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان مردی با چاقوهایش