کتاب صورت آبی که توسط هاینریش بل نوشته شده است.که با ترجمه ی فرزاد محصص به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده استاز قبل عادت داشتم سیگارم را روی دیوار خاموش نمایم واسه ی این کاغذ دیواری اطراف تخت پرشده بود از لکه های سیاه است.زن صاحبخانه لاغر و رنجور بود. از نگاه کردن به صورت خم شده‌اش در تاریکی و بالای سرم وحشت داشتم. چشمان درشت و از حدقه در آمده‌اش موجب شده بوده است که اوائل در ذهن خود کمی خل باشد. خصوصا که پشت سر هم سراغ پسرش را از من داده بوده است. پسر او در مکانی به نام کالینوفکا کشته و از بین رفته بود. تو که می‌آمد سینی را برروی میز می‌گذاشت و یک‌راست به سمت و طرف تاریک اتاق به سوی تختی که اکثرا روی آن چرت می‌زدم آمد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب صورت آبی تماس بگیرید

دانلود کتاب صورت آبی