کتاب آقای خنده که توسط هاینریش بل نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. در هزار و نهصد و پنجاه و شش به ایرلند مهاجرت نمود تا سال پس از کتاب یادداشت‌های روزانه ایرلند را به چاپ برساند.در هزار و نهصد و هفتاد و یک ریاست انجمن قلم آلمان را به عهده گرفت. او هم اکنون تا سال هزار و نهصد و هفتاد و یک ریاست انجمن بین‌المللی قلم را پذیرفت. نویسنده مشهور هاینریش بل در سال هزار و نهصد و چهل و هفت نخستین رمان های خود را منتشر نمود و با چاپ رمان قطار به موقع رسید.در سال هزار و نهصد و چهل و نه معروف شد و به شهرت رسید. و در سال هزار و نهصد و پنجاه و یک با برنده شدن در جایزه ادبی گروه چهل و هفت واسه ی داستان گوسفند سیاه موفق به دریافت نخستین جایزه ادبی خود شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آقای خنده تماس بگیرید

دانلود کتاب آقای خنده