کتاب بالا بلند تر از هر بلند بالایی که توسط جی .دی سلینجر نوشته شده است.که با ترجمه ی شیرین تعاونی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. داستان روز عروسی سیمور و موریل و اتفاقات غیبت داشتن داماد در این مراسم از زبان بادی گلس می باشد.سالینجر در داخل این اثر به شخصیت سیمور پسر بزرگ خانواده گلس پرداخته است.برادر بزرگ زویی و فرانی . اتفاقات از زبان بادی برادر کوچکتر سیمور گفته می شود.تنهایی و انزوا طلبی سیمور یادآور تنهایی سالینجر می باشد و در پیشگفتار به وضوح سالینجر بحث می نماید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بالا بلند تر از هر بلند بالایی تماس بگیرید

دانلود کتاب بالا بلند تر از هر بلند بالایی