کتاب راز داوینچی که توسط دن براون نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. این داستان در سال دو هزار و سه بازار را تسخیر نمود و فروشش آن حتی از نمونه های جمع شده ی هری پاتر همچنان زیادتر شد . تا می دوهزار و شش زیادتر از شصت میلیون نسخه از این نوشته را به فروش رسیده است و به بیست و چهار زبان از جمله فارسی ترجمه شده می باشد. در خصوص یک فیلم سینمایی و یک بازی ویدئوئی همچنان بر پایه ی آن ساخته شده است. هم وقت و مخصوصا به موجب موضوع جنجالی نوشته مخالفت های زیاد متنوع و گوناگونی همچنان با آن انجام شده است. با سرعت فیلمی بر پایه ی این اثر تهیه نموده است که در آخر می دو هزار و شش به نمایش عمومی گذاشته شده است. آکیوا گلدسمن فیلمنامه این فیلم را نگاشته است و ران هاوارد کارگردانی آن را به عهده داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راز داوینچی تماس بگیرید

دانلود کتاب راز داوینچی