کتاب دروغگو که توسط آیزاک اسیموف نوشته شده است.که با ترجمه ی حسن اصغری به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته بر پایه ی مندرجات فرهنگ آکسفورد سر و کله قانون های سه‌گانه روبوتیک اولین دفعه در سال هزار و نهصد و چهل و یک و داخل داستان کوتاه دروغگو ی آسیموف نمایان شده است. این اثر کوتاه درباره ی روبوتی می باشد که خواهد توانست فکر و ذهن نهان آدمها را بخواند و در آخر برای آنکه به قانون اول روبوتیک دشوار پایبند باشد و تفسیرهای خود را از این قوانین داشته است. هنگامی که بعضی وقتها به خود اجازه نخواهد داد در جواب به دیگران واقعیت ذهنی افراد را بگوید و درست به این سبب است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دروغگو تماس بگیرید

دانلود کتاب دروغگو