کتاب سیاره محکوم به نابودی که توسط آیزاک آسیموف نوشته شده است.که با ترجمه ی هوشنگ غیاثی نژاد به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. در اصل او قصد داشته است یک گزارش فوری به دفتر محلی اداره آنالیز فضای بین ستاره ای تحویل داده شده و فوراً به فضا بازگرداند. در عوض او را اینجا نگهداشته است. اینجا تقریبا شبیه به یک زندان می باشد. او چای خود را نوشید و به مردی که سر میز نگاشته شده است بود دید و نظر کرد من قبل از این توقف نکرده است.مقدمات این تصمیم گیری بسیار آرام ایجاد شده است و توسعه داده شده است. اما بالاخره به نتیاج رسیده است. از هنگامی که او عرشه راحت سفینه خود و آن سردی و تاریکی آرام قسمت فضا را ترک نموده است.هفته ها گدشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سیاره محکوم به نابودی تماس بگیرید

دانلود کتاب سیاره محکوم به نابودی