کتاب ذرت کاری که توسط شرود آندرسون نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نویسنده سرشناس اندرسن در طول زندگی خود هفت داستان و چند عدد داستان کوتاه نگاشته است و در این روش و مسیر از آنگونه موفقیتی دارا است که او را پدر داستان کوتاه مدرن اسم داده اند. از این رو می باشد که تربیت و انجام شدن و به وجود امدن نویسندگانی همانند جان اشتاین‌بک و ارنست همینگوی و در آخر ویلیام فاکنر را به اثرهای شروود اندرسن و تاثیرات او بر نگارنده های نسل جدید منتسب می شود. با این تفاوت ها است که توقف اندرسن در اثرها و نوشته های معدودش سبب شد تا شاگردانی که پا گرفتند با استمرار در روش خود از استاد پیشی گیرند و در تاریخ ادبیات مکانی بس والا پیدا کنند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ذرت کاری تماس بگیرید

دانلود کتاب ذرت کاری