کتاب شوالیه دومزون روژ که با قلم الکساندر دوما نوشته شده است.که با ترجمه ی حسین ضیایی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. دورانی که الکساندر دوما متولد شده است. خانواده او پولدار و موقعیت خود را از دست داده می باشند و مادر او که با مرگ ژنرال دوما در هزار و هشتصد و شش در چهارسالگی الکساندر بیوه شده است. به سبب ایجاد نمودن حقیقت تحصیلی مناسب واسه ی فرزندش به دشواری کوشش می‌کرده است. نگارنده ی مشهور الکساندر دوما داخل روستایی به اسم ویلر کوتره در نزدیکی شهر پاریس متولد شده است. پدر او توماس الکساندر داوی دولا پاتریه و مادرش ماری لوئی الیزابت لابوره اسم داشته اند.پدر الکساندر که ژنرالی در ارتش ناپلئون بوده است .مورد خشم ارتش صورت گرفت و این داستان او را به سوی تهی دستی سوق داده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شوالیه دومزون روژ تماس بگیرید

دانلود کتاب شوالیه دومزون روژ