کتاب آرزوهای بزرگ که توسط چارلز دیکنز نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. داستان زیبای آرزوهای بزرگ رمانی می باشد از چارلز دیکنز نگارنده ی شهیر انگلیسی که اول به طور رمان دنباله‌دار به نشر رسیده است. حقیایق و اتفاقات این اثر که به طور خودزندگی‌نامه از قول شخصیت مهم و ماجرای کودکی یتیم مربوط به پیپ نوشته شده‌است، از سال هزار و هشتصد و دوازده وقتی که او هفت سال بیشتر نداشت تا زمستان هزار و هشتصد و چهل انجام می شود. آرزوهای بزرگ را می شود با انواع زندگی‌نامهٔ خود نگاشت شخص دیکنز همچنان دانست که همانند اثرهای دیگرش تجربیات تلخ و شیرین او از زندگی و مردم را نمایان می کند .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آرزوهای بزرگ تماس بگیرید

دانلود کتاب آرزوهای بزرگ