کتاب اوریکس و کریک که توسط مارگارت اتوود نوشته شده است.که با ترجمه ی سهیل سمی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. داستان اوریکس و کرِیک رمانی می باشد که با خصوصیات علمی و تخیلی می باشد که آتوود در سال دو هزار و سه آن را چاپ کرده است. اوریکس از انواع آهوی آفریقایی و کرِیک پرنده‌ای به اسم یلوه حنایی و لقب دو شخصیت مهم این نوشته است. این حیوانات در دوران رویداد رمان از بین رفته و وجود ندارند .آتوود گفته است که از آنجا که خیلی از مسایلی که در آن کتاب رویداده است واسه ی مخاطب روشن نشده است و اوریکس و کریک آخرین تعلیق آمیز و دلهره آور می باشد و بسیاری از مردم خواهان اطلاعات زیادی درمورد آن داستان داشته اند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اوریکس و کریک تماس بگیرید

دانلود کتاب اوریکس و کریک