کتاب ته کلاس ردیف آخر صندلی آخر که توسط لوییس سکر نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و بیست صفحه می باشد. برادلی چاکرز پشت یک میز در داخل کلاس در ردیف آخر روی صندلی آخر نشسته بود. هیچ فردی در صندلی بغلی و یا روبروی او ننشسته بود. برادلی در جزیره بود و اگر امکان داشت می رفت و داخل کمد کلاس جا می نشست.و آنگونه مجبور نبود که به زور هم شده صدای خانم ایبل را بشنود. فکر نمی کرد که خانم ایبل حتی برایش سر سوزنی اهمیت داشته باشد. به گمانم او هم دلش خواستار این بود که برادلی در جلو چشمم نباشد و او را نبیند . باقی کلاس هم همین گونه بودند.برادلی در مجموع با خود می اندیشید که اگر داخل کمدبشیند تمام افراد داخل کلاس را خرسندتر می کند. ولی حیف که صندلی اش داخل کمد جا نمی شود. بچه های کلاس علاقه مندم که تمامی شما با جِف فیش کین آشنا شوید. جف جدیدا از واشنگتن دی.سی که پایتخت کشورمان است آمده است.برادلی کله ی خود را بالا آورد و به شاگرد تازه و جدید کنار میز خانم ایبل وایساده بود نگاه کرد. جف برای چه کمی درمورد خودت واسه ی بچه ها حرف نمی زنی .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ته کلاس ردیف آخر صندلی آخر تماس بگیرید.

دانلود کتاب ته کلاس ردیف آخر صندلی آخر