کتاب آدمک حصیری که توسط آناتول فرانس نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و نوزده صفحه می باشد.اثری که به دست آقای ناصح ناطق ترجمه گشته است.نوشته ای که ترجمه آن از دید و نگاه مطالعه کنندگان گرانقدر سپری می شود جزئی از نمونه ی جمع آوری شده ایست که آناتول فرانس به اسم تاریخ معاصر در چهار جلد نوشته است. در این چهار کتاب کوچک به اسم های نارون باغ و آدمک حصیری و انگشتر آمتیست و ومیو برزره در پاریس تشکیل شده است.با آنکه این نمونه جمع آوری شده تاریخ معاصر اسم داده شده است ولی به هیچ وجه نباید تصور نمود که این اثرها دیدگاه و نظری تاریخی به معنی و مفهوم نتداول دارند.آناتول فرانس از نگارنده های مشهور و سرشناس فرانسوی بوده است. او داخل پاریس متولد شده است و پدر وی یکی از کتاب فروشان بوده و زندگی آناتول همچنان زیادتر با خواندن کتاب گذشته است. در سال هزار و هشتصد و نود و شش یکی از عضوهای فرهنگستان فرانسه شده و در هزار و نهصد و بیت و یک جایزه نوبل ادبیات را از آن خود کرده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آدمک حصیری تماس بگیرید.

دانلود کتاب آدمک حصیری