کتاب پسرک روزنامه فروش که توسط اچ.دمی نیک نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای سیصد و هشتاد و چهار صفحه می باشد.کتاب فوق به دست آقای اچ.دمی نیک ترجمه شده است.داستان پسرک روزنامه فروش درمورد ماجرای زندگی پسری است که روزنامه می فروشد و با مادر خویش زندگی می نماید. پسری که داخل خیابان سی و دوم در مغرب نیویورک خانه داشت و خانه ی کوچک و فقیرانه اش برگرفته از یک اتاق زیر شیروانی و یک آشپزخانه بسیار کوچک تشکیل می شد .پسرک با قدمهای بسیار سریعی مسیر خانه را طی می کرد . به راحتی و چالاکی همانند مارمولک خویش را از لا به لای ماشینها باریک می نمود و آنگونه چست و چبک می پرید و با چالاکی به جلو می رفت که به معجزه شباهت داشت . شرح داستان درباره ی اجتماع می باشد و این پسر خویش را با اندیشه خود ثروتمند می نماید و به درست کردن جا و مکان و خانه ای واسه ی کودکان های روزنامه فروش بدون خانواده و سرپناه می پردازد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پسرک روزنامه فروش تماس بگیرید.

دانلود کتاب پسرک روزنامه فروش