کتاب جشن مرگ که توسط اکتاویو پاز نوشته شده است.جشن مرگ کاری زیبا از اکتاویو پاز که به دست مهناز دقیق نیا برگردانده شده است.اُکتاویو پاز لوزانو یکی از شاعران و نگارنده ها و دیپلمات و انتقاد کنندگان مکزیکی می باشد.اوکتاویو پاز در سال هزار و نهصد و چهارده داخل مکزیکوسیتی به دنیا آمده است.او در سن هفده‌سالگی به نگارندگی و شاعری مشغول شد. پدر وی وکیل بود و پدر بزرگش از داستان‌نگاران مشهور است.هر دوی آنها در رشد کردن و پرورش استعداد و اندیشه های پاز بسیار متاثر بودند. در واقعیت پاز در سن کم جوانی اهمیت و ارزش های جامعه را از پدر و ادبیات را از پدر بزرگ خویش یادگیری کرد و عاقبت شعر سرایی را به وکالت ترجیح داد و او را انتخاب نمود. پاز در سال هزار و نهصد و سی و چهار به مسافرت در والنسیا واقع در اسپانیا رفت تا در دومین کنگره دنیای نگارندگان ضد فاشیست شرکت نماید در همان جا بود که با لوییس سرنودا و تریستان تزارا آشنا شد. در سال هزار و نهصد و چهل و سه با به کار گیری از کمک هزینه های درس های بنیاد گوگنهایم به آمریکا رفت. در همان مکان با شعر نوپردازان انگلو آمریکایی آشنا گشت. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جشن مرگ تماس بگیرید.

دانلود کتاب جشن مرگ