کتاب کوه جادو به دست توماس مان نگاشته شده است.کوه جادو داستانی از نگارنده ی آلمانی می باشد که در سال هزار و نهصد و بیست و چهار چاپ شده است و در سال هزار و نهصد و بیست و نه تا پنج سال بعد از چاپ جایزه ادبی نوبل را واسه ی نگارنده ی خویش به ارمغان آورد.هانس کاستورپ مرد جوانی که در بورژوا به دنیا آمده که واسه ی سکنی گزیدن چند روزه پیش پسرخاله خود یوآخیم رفته که در یکی از آسایشگاه ها شاتس آلپ داخل داووس تحت درمان و بهبودی است. مان در این داستان هم اکنون آنگونه که در بودنبروکها دیده ایم اگر نه به یک مکان هانسایی کم و بیش به یک دلاور ایالت هانسایی بر می گردد. این که کاستورپ در هوا و مکان فضای مرگ‌آور آسایشگاه قرار گرفته و حس می نماید یا فکر می کند که خویش همچنان مریض است و هفت سال در آنجا مانده تا دوران و وقتی که جنگ جهانی هزار و نهصد و چهارده میلادی او را از فکر بیرون می آورد و با تندخویی به میدان‌های ستیز جنگ جهانی اوّل می کشاند. برای خرید کتاب کوه جادو به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب کوه جادو