کتاب موندو که به دست و کلزیو نگاشته و به دست مصطفی طهمورثی نژاد ترجمه شده و در نشر فرهنگ اسلامی چاپ شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش به انتشار رسیده است.این نوشته دارای تعداد هفتاد و سه صفحه است.موندو پسری ده ساله می باشد که در یکی از ایام داخل شهری شده است . او دارای جا و مکان و خانواده ای نیست . هیچ کس نمی‌داند او از كجا آمده و پدر و مادر وی چه افرادی می باشند. او با قدرم زدن داخل شهر به مردم کمک می نماید و در مقابل از آنها خوراکی می گیرد و در گوشه و کنار شهر به خواب می رود. او دوستدار طبیعت بوده و سوالات شگفت آور و غریبی می نماید و خیلی هراس دارد که او را به سازمان مددکاری اجتماعی دهند و آزادی را از او بگیرند . دوستان بسیاری داخل شهر دارد و هر اندازه با هیچ کدام چندان صمیمی نمی باشد.روزی موندو بسیار اتفاقی داخل باغ زیبایی شده كه صاحب آن زنی ویتنامی با اسم تی‌شن بوده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب موندو تماس بگیرید.

دانلود کتاب موندو