کتاب پاردایانها که به دست میشل زواگو نگاشته و توسط قدرت الله مهتدی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و دو به انتشار رسیده و در نشر گوتنبرگ چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و سی و نه صفحه است.دوپین پیر که در زمان جوان خود یکی از سربازهای جانباز و شجاع ارتش لویی دوازدهم و فرانسوای اول بوده است به همراه دختر بسیار خوش چهره ی خود و دلربایش ژان در ملکِ مارژنسی که در دوران لویی دوازدهم به او داده شده بود زندگی می نماید. این خانه در وسط املاک آن دو مونمورانسی یکی از سردارهای هانری دوم و حاکم مونمورانسی واقع شده و ادعا دارد که این ملک به طور غیر قانونی به او داده شده و از طریق پارلمان پاریس درصدد تصاحب آنجا بود.از سمتی فرانسوا دو مونمورانسی پسر سردار مجنون وار دل داده ی ژان بود و ژان هم او را دوست می دارد و این عشق موجب بوجود آمدن دشمنی بین فرانسوا و برادر دیگر وی هانری شده بود به گونه ای که در یکی از شبها به جای فرانسوا به ملاقات ژان می روند. برای خرید کتاب پاردایانها به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب پاردایانها