کتاب سفر به صحرای اسرار آمیز که به دست ژول ورن نگاشته و توسط هوشیار رزم آزما ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و دو به انتشار رسیده و در نشر سپنج چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و ده صفحه است.گروهی از مهندسان فرانسوی به همراه اسکورت نظامی خود در پی عملی سازی یک پروژه ناتمام قرن نوزدهمی در شمال آفریقا هستند. آنها قصد دارند با توجه به فرورفتگیهایی که در مسیر دریای مدیترانه به صحرای آفریقا وجود دارد، با حفر یک کانال آب دریای مدیترانه را به سمت صحرای آفریقا سرازیر کنند و در آن بیابان برهوت یک “دریای داخلی” برای مصارف تجاری و نظامی ایجاد کنند. آنها عقیده داشتند با انجام چنین پروژه ای، تحولی اساسی در کشاورزی بوجود خواهد آمد و دریاچه های شور منطقه که به صورت باتلاق درآمده بودند، در اثر آب شیرینی که به سوی آنها سرازیر خواهد شد، قابل بهره برداری خواهند شد. همچنین راههای زمینی و دریایی احداث می شوند و راه عبور کاروانها امن تر خواهد شد. برای خرید کتاب سفر به صحرای اسرار آمیز به لینک موجود مراجعه نمایید.

 سفر به صحرای اسرار آمیز

دانلود کتاب سفر به صحرای اسرار آمیز