کتاب عقرب در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به چاپ رسیده و در انتشارات ایران بان چاپ گشته است.و نوشته آنتونی هوروویتس می باشد و توسط مهدی قراچه داغی ترجمه گشته است. این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و چهل و یک صفحه است. الکس رایدر که همان جیمز باند نام دارد به مدت چهارده سال است که درگیر داستان جدیدی می شود. گروه تروریستی عقرب قصد داشته با به وجود آوردن یک اسلحه تازه تعداد خیلی زیادی از نوجوانان انگليس را به قتل رساند و بکشد تا از این روش دولت را تحت فشار قرار دهد. الکس رایدر داخل ونیز می باشد و در پی اسراری می باشد که زمانهای قبل پنهان و دفع شده است. آیا پدر او یک آدم‌کش بی‌رحم بوده است و اگر اینگونه بوده روی الکس چه اثراتی بر جای گذاشته و واقعیت در گروه تروریستی عقرب پنهان شده است و الکس می بایست بسیار سریع تصمیم بگیرد. آیا دلش می خواهد با ام شانزده سازمانی که به او خیانت نموده به همکاری ادامه دهد یا خیر. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عقرب تماس بگیرید.

عقرب

دانلود کتاب عقرب