کتاب خاطرات روسپیان سودازده ی من  نام اخرین اثر انتشار یافته در سال دو هزار وچهار توسط گابریل گارسیا مارکز است.

این رمان سرگذشت  پیرمردی روزنامه‌نگار است که در سالگرد 90 سالگی خود تصمیم میگرد با یک دختر کم سن رابطه برقرار کند . از اینرو در پی این دختر در روسپی خانه تلاش می کند تا دست آخر دختر مدنظر را پیدا و هنگامی که قصد رابطه را داشته  در می یابد  دخترک بخاطر ماده مخدر مدیر فحشا خانه به خواب عمیقی رفته و بیدار نمیشود.

نخستین مرتبه امیرحسین فطانت این رمان را در خارج از ایران ترجمه نمود که بعدتر مترجم دیگر برای انکه در ایران رمان خاطرات روسپیان سودازده ی من مجوز بگیرد به نام خاطرات دلبرکان غمگین من  انتشار یافت.

نام مترجم دیگر کاوه میرعباسی است که در ماه آبان سال هزار و سیصد و هشتاد و شش این رمان ترجمه و بوسیله انتشارات نیلوفر چاپ و نشر نمود که پس از مدت سه هفته با استقبال بسیار روبرو شد و با تیراژ پنج هزار و پانصد جلد به اتمام رسید اما پس از ان دیگر اجازه چاپ بعدی را نداشت و تا همین امروز بصورت نایاب یا بصورت کپی در بازار کتاب بفروش میرسد.

بری خرید کتاب روسپیان سودا زده ی من اینجا کلیک نموده و برای دانلو به ادامه مراجعه نمایید

 

 

دانلود کتاب روسپیان سودا زده ی من