قبل از توضیح راجع به خود کتاب شوخی اثر میلان کوندرا و کتاب جاودانگی که هر دو در دهه هفتاد به فارسی ترجمه شده اند و از آنجا که این دو کتاب برای دانلود عرضه.گردید .دوستانی اعلام نمودن که این کتاب حق ناشر دارد و برای ما این گزارش اولویت بر هر چیزی بود و شرمنده ایم که لینک حذف گرید اما می توانید برای خرید این دو کتاب روی لینکهای زیر کلیک نمایید

و اگر نسخه ای که حق ناشر نداشت ارائه شد تقدیم می گردد

خرید کتاب شوخی

خرید کتاب جاودانگی

 

کتاب جاودانگیکتاب شوخی