چندی پیش در سایت چند کتاب از میلان کوندرا قرار داده شد اما بسیاری از عزیزان اعتراض نمودن که چرا لینک دانلود رایگان حدف شد.عزیزانم.سایت کارا کتاب یک فروشگاه کتاب است که کتاب کاغذی میفروشد آنهم اصل نه حتی کپی و افست.و اگر در بخشی لینک دانلود کتاب آنهم رایگان دارد برای احترام به دوستانی که قادر به خرید کتاب نیستن به دلیل مسئله مادی یا بذلیل عدم دستری خرید اینترنتی مثلا در کشوری دیگر که ارسال ممکن نباشد.پس وقتی ما  در خدمت شماییم اما از نویسنده و ناشر مهمتر نیستن که اگر نویسنده یا ناشری نباشد کتابی نیست که نسخه چاپی یا الکترونیکش باشد.

پس وقتی نویسنده یا ناشر یا مترجم از ما در خواست حدف کتابی را می کند برای ما دستور است.پس از شما عذر میخواهیم اما لینک خرید کتاب با تخفیف موجود است که مخلص شما هم هستیم

مثلا همین کتاب پرده اثر میلان کوندرا برای فروش موجود است

جستجو کتاب های مبلان کوندرا