درباره کتاب ببیت اثر سینکلر لوییس یکی از نویسندگان برجسته  امریکایی که برنده نوبل ادبیات است.سینکلر لوییس در سال هزار و نهصد و سی برنده نوبل شد.این رمان یک داستان اجتماعی داشته و تکنیک بسیار ساده و قصه ای بسیار جذاب که شما عزیزان می توانید برای خرید کتاب ببیت با ما تماس بگیرید و برای دانلود به ادامه رجوع نمایید

دانلود کتاب ببیت