کتاب زنجیر عشق  نوشته دافنه دوموریه پیرامون یک خانواده و چند نسل  این خانواده است. شخصیت قصه که دختری  استکه عاشق دریانوردی و دریاست و با مردی  ازدواج می کند و پسر اولش را عاشقانه دوست دارد و ماجرای عشق مادر به یکی از فرزندهایش که بیش از مابقی فرزندان دوست دارد و این اتفاق در نسلهای دیگر تکرار می افتد.رمان بدنبال مفهوم و هدفی خاص در وصف حس مادرانه و حس عاشقانه در یک خانواده.عزیزانی که قصد خرید کتاب زنجیر عشق کلیک نمایید

 

 

 

.