کتاب تربیت اروپایی که در سال هزار و سیصد و شصت و دو چاپ شده می باشد.این اثر توسط رومن گاری نوشته شده است.که انتشارات آن نیلوفر می باشد.که دارای تعداد سیصد و بیست و شش صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. رومن گری در دو دسامبر هزار و نهصد و هشتاد پس از فوت همسرش در سال هزار و نهصد و هفتاد و نه با شلیک کردن گلوله‌ایی زندگی خویش را به اتمام رساند. او در نوشته ای که از خویش به جای گذاشته اینگونه گفته که سبب این کار مرا می بایست در زندگینامه‌ام با اسم شب آرام خواهد بود پیدا کنید. در این نوشته او ذکر کرده است که به سبب فوت همسرم نبود دیگر کاری نداشتم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تربیت اروپایی تماس بگیرید

کتاب تربیت اروپایی