کتاب خاکستر و الماس که در سال هزار و سیصد و شصت و هشت چاپ شده می باشد.این اثر توسط یرژی آندره یوسکی نوشته شده است.که انتشارات آن توس می باشد.که دارای تعداد چهارصد و بیست صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. آندره یوسکی خاکستر و الماس را در هزار و نهصد و چهل و هشت نگاشت که معروفیت و جهانگیر برای او رقم زد. و ساختن فیلمی از روی آن به دست آندره یی وایدا یکی از کارگردان مشهور سینمای مدرن لهستان بر معروفیت و محبوبیت او اضافه کرد.یرژی آندره یوسکی مشهورترین نویسنده معاصر لهستان که در نوزدهم اوت سال هزار و نهصد و نه در ورشو متولد شده است. و تا به حال در همان شهر زندگی کرده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خاکستر و الماس تماس بگیرید

دانلود کتاب خاکستر و الماس