دانلود کتاب گاو سنگی که انتشارات آن لیوسا می باشد.که دارای تعداد چهارصد و دو صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. که در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه چاپ شده می باشد.این اثر توسط فیلیس ویتنی نوشته شده است.اریل بالرین زیبا و مشهور خود را از بینن می برد. و خواهر کوچک او با اسم جنی که به طور کامل شباهت بسیاری به اد دارد حس گناه بهش دست می دهد برای آنکه هنگامی اریل به او احتیاج داشت پیشش نرفته است. جنی وتان در همه ی سرنوشتش در پشت سایه‌ی اریل زندگی می کند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گاو سنگی تماس بگیرید

دانلود کتاب گاو سنگی