کتاب عطش امریکایی که در سال هزار و سیصد و شصت و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط ریچارد رایت نوشته و به دست فرزانه طاهری ترجمه شده است.که انتشارات آن کتاب تهران می باشد.که دارای تعداد دویست و چهل و پنج صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. نویسنده معروف ریچارد ناتانیل رایت‏ متولد شده در چهار سپتامبر هزار و نهصد و هشت می باشد.او یکی از نویسنده های آمریکایی آفریقایی‌تبار مکتب رئالیسم می باشد. او پنج سال بیشتر نداشت که به همراه پدر و مادرش واسه ی تأمین کردن زندگی به ممفیس سفر نمودند. او در نوشته های خویش به دشواریهای بسیار نژادی در اجتماع آمریکا پرداخته است و کارهای او بر جنبش حقوق مدنی آمریکا تاثیر داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عطش امریکایی تماس بگیرید

دانلود کتاب عطش امریکایی