دانلود کتابهای آگاتا کریستی که با جلد شومیز منتشر شده است.آگاتا کریستی در اثر رکوردهای گینس رتبه ی نخست در بین پرفروش‌ترین نویسنده های کتاب در همه ی زمان ها و مقام دوم در بین پرفروش‌ترین نگارنده های در هر خصوص را به خود اختصاص داشته است.او با اسم مستعار ماری و ستماکوت‏ زمانهای عاشقانه و رومانتیک همچنان نگاشته است. نه فقط معروف به ملکه جنایت را واسه ی او به ارمغان آوردند. هم اکنون او را به‌ عنوانهای یکی از مهم‌ترین و مبتکرترین نگارنده های که در روش توسعه و کاملهای داستان‌های جنایی تلاش کرده است و همچنان معرفی و مطرح کرده اند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتابهای آگاتا کریستی تماس بگیرید

الفبا و جنایت

شیطان زیر آفتاب

قتل در بالماسکه

خانه کج

تصویر تلخ یک نقاش

پوارو در هانتر بری

تراژدی در سه پرده