کتاب دو اقلیم که توسط اندره موروا نوشته شده است.که دارای تعداد دویست و چهل و دو صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است.او اصلا یهودی می باشد و اسم حقیقت امیل سالومون هرزوگ می باشد. او در مسیر جنگ جهانی نخست به ارتش فرانسه پیوست و در اول به عناوین ترجمه ی و همچنان به عنوان افسر ارتباط انجام وظیفه نموده است.او در سال هزار و نهصد و پنجاه و یک رئیس هیات داوران جشنواره سینمایی بوده است. نویسنده آندره موروا از سال هزار و نهصد و سی و هشت عضو آکادمی فرانسه می باشد. آندره موروا داستان نویس و مقاله نویس و نگارنده ی داستانهای بچه های در نرماندی فرانسه به جهان آمده است.عمده معروفیت او به سبب نویسنده بیوگرافی های زیبا و رومانتیک و شیوایی می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دو اقلیم تماس بگیرید

دانلود کتاب دو اقلیم