کتاب مرد سوم که اثر توسط گراهام گرین نوشته شده است.که با ترجمه آن بهروز تورانی می باشد.که دارای تعداد صد و سی و دو صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. هنری گراهام گرین متولد شده ی دو اکتبر هزار و نهصد و چهار درگذشته داستان نویس و نمایشنامه‌نویس و انتقاد ادبی و سینمایی و نگارنده پرکار داستان‌های کوتاه انگلیسی می باشد.او در مسیر زندگیش بسیار در غالب معرکه‌های سیاسی و انقلابی گوشه و کنار دنیای حاضر و ناظر بود و داستان های به صورت عمده در متون همین حقایق قرن بیستم می‌گذرد.نوشته های که توهمات بشر نوین در این زمان ناآرام را انجام شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مرد سوم تماس بگیرید

دانلود کتاب مرد سوم