کتاب خاطرات لیتن که با نوشته ی ویلهلم لیتن صورت گرفته است.با جلد شومیز منتشر شده است.این اثر در ارتباط با خاطرات لیتن سرکنسول آلمان در تبریز در اثنای جنگ جهانی اول می باشد که واسه ی شما سروران آماده گشته است. این نوشته ترجمه ی دکتر پرویز صدری در سال هزار و سیصد و شصت و هشت در چاپخانه تابش و انتشارات ایرانشهر در دو هزار نسخه چاپ شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خاطرات لیتن تماس بگیرید

دانلود کتاب خاطرات لیتن