دانلود کتاب جنگ با مارمولک ها یا جنگ با سمندرها که به دست کارل چاپک نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب جنگ با مارمولک‌ها با ترجمه زیبای پرویز معتمدی آذری و انتشارات روزگار انجام گرفته است.کارل چاپک نمایشنامه نویس و رمان نویس ساکن چکسلواکی در سال هزار و هشتصد و نود متولد شده است. نگارندگی را وقت درس خواندن در دانشگا های سوربن و پراگ شروع کرده است.کار مستقل او با نگاشتن داستان مصلوب شروع شده است .در سال هزار و نهصد و بیست نخستین نمایشنامه اش به اسم راه زن منتشر گشته است .کلمات روبوت را او در کتاب کارخانه ربات‌سازی روز سوم معرفی نموده و معنی آن را تبیین کرده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جنگ با مارمولک ها یا جنگ با سمندرها تماس بگیرید

دانلود کتاب جنگ با مارمولک ها یا جنگ با سمندرها