کتاب قسمت محله که به دست عزیز نسین نوشته شده است.و دارای تعداد صد و چهل و پنج صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. بعد از خدمت نمودن افسری حرفه‌ای نسین سردبیری شماری گاهنامه طنز را بر عهده رفته است. نگاه و دید سیاسی او موجب به چندین دفعه به زندان رفتن شده است. خیلی از نوشته های نسین به هجو دیوان‌سالاری و ظلم و نا برابر بودن اقتصادی در اجتماعات هنگام ترکیه مختصش است . نوشته های او به بیشتر از سی زبان مختلف ترجمه شده‌اند. خیلی از نوشته های کوتاه او را ثمین باغچه‌بان و احمد شاملو و رضا همراه و صمد بهرنگی به فارسی ترجمه نموده اند.مَحمَت نُصرَت معروف به عَزیز نَسین نگارنده و مترجم و طنزنویس اهل ترکیه می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قسمت محله تماس بگیرید

دانلود کتاب قسمت محله