کتاب دوشیزه شامی که توسط جرجی زیدان نوشته شده است.که دارای تعداد سیصد و بیست و هفت صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. زیدان در سال هطار و دویست و هفتاد و هشت هـجری قمری داخل خانواده‌ای فقیر و تهی دست در بیروت متولد شده است.او در یازده سالگی با اصرارهای پدر خویش درس خواندن را رها نمود. یکسال در غذافروشی پدر و دو سال در یک کارگاه کفاشی کار نمود . او در پانزده سالگی به مدرسه شبانه رفت و با کوشش بسیاری زبان انگلیسی را یادگیری کرد . از این نویسنده نوشته های بسیار زیادی به جا مانده است و می شود از پرکارترین نویسندگان عرب در قرن نوزده میلادی نام برد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دوشیزه شامی تماس بگیرید

دانلود کتاب دوشیزه شامی