کتاب زنجیر عشق که توسط دافنه دوموریه نوشته شده است.که دارای تعداد چهارصد و پنجاه و دو صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته درباره ی یک خانواده و چند نسل اون می باشد. دختری که دوستدار دریا و دریانوردی می باشد و ازدواج می کند و قبل از تمام پسر نخستش را دوست دارد . این داستان در نسل های گوناگون تکرار مجدد می شود و هر نفر به یکی از بچه هایش علاقه بسیاری داشته و ما زندگی او را سراغ می گیرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زنجیر عشق تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان زنجیر عشق