کتاب سقوط پاریس که توسط ایلیا ارنبورگ نوشته و با ترجمه ی محمد قاضی انجام شده است.که دارای تعداد هشتصد و سی صفحه می باشد.و با جلد گالینگور منتشر شده است. هیتلر در قبل اعلام نموده بود که اگر پاریس مقاومت نکند به آن آسیب نخواهد رسید و ژنرال هرینگ فرماندار نظامی پایتخت فرانسه این قول را قبول نمود و نظامیان را از شهر بیرون کرده بود و بنا به این دلیل پاریس در جنگ جهانی دوم آسیب زیادی ندید. داستانی رئالیستی نگاشته شده در اتفاقات جنگ جهانی دوم درمورد اتفاقات تاریخی و اجتماعی فرانسه در سالهای هزار و نهصد و سی و پنج واحدهای ارتش آلمان ناسیونال سوسیالیست داخل پاریس شدند و بعد از عبور از خیابانهای این شهر در آنجا استقرار نمودند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سقوط پاریس تماس بگیرید

دانلود کتاب سقوط پاریس