کتاب دن آرام که با قلم میخائیل شولوخوف نوشته شده است. با جلد شومیز منتشر شده است. این اثر را اکثرا با جنگ و صلح نگاشته ی تولستوی مقایسه نموده اند. برای آنکه حماسه شولوخوف همانند جنگ و صلح تولستوی تلفیقی می باشد و از ویژگی های داستانهای خانوادگی و اجتماعی و تاریخی دارا است.دن آرام داستان چهار جلدی می باشد که بزرگترین نوشته ی میخائیل شولوخوف به حساب می آید و نگاشتن آن از سال هزار و نهصد و بیست و هشت تا هزار و نهصد و چهل طول کشیده است و جایزه نوبل ادبیات را برایش به ارمغان آورد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دن آرام تماس بگیرید

دانلود کتاب دن آرام