کتاب مرگ در آند که به دست ماریو بارگاس یوسا نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. که دارای تعداد سیصد و بیست و چهار صفحه می باشد.در روبرو چریک ها می باشند که به اسم آزادی مردم و مبارزه با فساد و دوران را بر مردم تنگ نموده اند . با سبب توهمی و مسخره آدم را از بین می برند و همان وقت شعار اعتلای ارزش های بشریت می دهند.ما در مسیر رمان اول با دو منابع خشم روبرو شده ایم. دولت و مخالفان مسلح که رقابت بین این دو گروه بر سر قدرت انسان را تحت فشار قرار داده است و به سمتی می کشاند که در آنجا همچنان منابع سوم خشم است.جالب اینجا می باشد که در بخشی از داستان که چریک ها این عمل ها را انجام داده اند و بعد شهر را ترک نموده اند .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مرگ در آند تماس بگیرید

دانلود کتاب مرگ در آند