کتاب اعترافات یک پرچمدار شکست خورده که توسط آندره مکین نوشته شده است.که با ترجمه ی نجمه موسوی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. داستان گوی این اثر که قهرمان مهم و اساسی آن همچنان به حساب آمده است نوجوانی می باشد که در زمان جنگ سرد در اردوهای جوانان کمونیست شرکت کرده بوده است. ولی در آن جا رویدادهای سخت و نا پسند را نظارت نموده است که در آخر آن اعتماد و عقیده اش را به حزب در نیرو و از دست داده است.با تمام اینها پس از چند سال او به دانشکده افسری رفته است و تا این مورد به صورتی دیگر دفاع کننده ی حاکمیت در قدرت باشد و حافظ منبع های آن شود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اعترافات یک پرچمدار شکست خورده تماس بگیرید

دانلود کتاب اعترافات یک پرچمدار شکست خورده