کتاب جنگ داخلی در روز یکشنبه که توسط مری پوپ آزبرن نوشته شده است.که با ترجمه ی محمد قصاع به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. در یکی از روزهای گرم تابستانی جک با سن بسیار کم که هشت سال داشت و همراه با خواهر هفت‌ساله‌اش آنی خانه درختی شگفت انگیزی را در مناطق فراگ‌کریک پنسیلوانیا پیدا شده اند. آن‌جا پر از نوشته ی می باشد و جک و آنی بسیار سریع پیدا کرده اند که خانه درختی سحرآمیز خواهد توانست آنها را به سفرهای شگفت‌انگیز برده است. اندازه می باشد با اشاره داشتن به تصویر یکی از کتاب‌ها آروز نمود تا آن‌جا وجود داشته اند. به تدریج آنها فهمیدند که خانه درختی متعلق به زنی به اسم مورگن لوفی کتابدار جادوگر کملوت در دوران شاه آرتور بوده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جنگ داخلی در روز یکشنبه تماس بگیرید

دانلود کتاب جنگ داخلی در روز یکشنبه